Z znanjem do trajnostne prihodnosti naravnih virov - VZ-TRAJNOST

Datum začetka: 07.06.2021
Datum konca: 30.10.2022

Sredstva ESRR: 62.889,47 EUR
Lastna sredstva: 17.037,88 EUR
Celotna sredstva: 79.927,35 EUR

Nosilec: LAS V objemu sonca

Partnerji: Goriška Lokalna Energetska Agencija (GOLEA), Nova Gorica
Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
Zavod GOST na planoti so.p.
Občina Renče-Vogrsko

 

Glavni cilj operacije je spodbujanje in ohranjanje okolja in narave na območju občine Renče-Vogrsko ter širšem območju LAS V objemu sonca. 

Namen projekta LAS je ohranjanje naravnih danosti okolja (avtohtone vrste zelišč), spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov, okrepitev povezovanja različnih akterjev in ciljnih skupin (mladi, starejši, podjetniki) ter podpora trajnostnemu turističnemu razvoju območja LAS, ki predstavlja perspektivno gospodarsko dejavnost ob pridobitvi znaka Zelene sheme.

Glavne aktivnosti operacije:

  • Analiza stanja varstva okolja na območju LAS V objemu sonca vključno, z identifikacijo ukrepov s področja varstva okolja in narave na Območju Občine Renče Vogrsko ter aktivnosti vezane na Zeleno shemo.
  • Identifikacija deležnikov, ki bodo vključeni v  aktivnosti operacije ter aktivnosti vezane na Zeleno shemo in identifikacija rastlin s predstavitvijo možnosti nadaljnje predelave ter določitev lokacije za zasaditev.
  • Ureditev in zasaditev vzorčnega Zeliščnega vrta in zasaditve avtohtonih zelišč na lokaciji Občine Renče-Vogrsko.
  • Individualna svetovanja v procesu pridobivanja okoljskih znakov Zelene sheme slovenskega turizma za zainteresirane turistične ponudnike in  za Občino Renče-Vogrsko.
  • Izobraževanje in ozaveščanje na temo varstva okolja in trajnostne rabe naravnih virov ter naravi prijaznega pridelovanja avtohtonega rastlinstva in uporabnosti rastlin.
  • Podpora pri pridobitvi zelenega znaka za turistične ponudnike in pri pridobitvi okoljskega znaka za destinacije Občino Renče-Vogrsko.
  • Vzpostavitev konzorcija.
  • Zaključni dogodek.
  • Promocija.