ODPRAVLJANJE NESKLADIJ PRI ISKANIH POKLICIH NA TRGU DELA

Glavni cilj operacije je izboljšanje rezultatov poslovanja podjetij preko zagotavljanja ustreznih kadrov za delodajalce in podjetja, kar bo omogočilo podjetjem razvijanje novih produktov in storitev ter širitev  na nove trge in na nove ciljne skupine. Glavni izziv je razvijati podjetnost za dvig zaposljivosti.

Datum začetka: 01.09.2019
Datum konca: 30.05.2021

Sredstva ESRR: 40.605,79 EUR
Lastna sredstva: 10.602,20 EUR
Celotna sredstva: 51.207,99 EUR

Nosilec: Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

Partnerji: - RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica
- GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
- Zavod republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica
- VIDEO PRO Videoprodukcija in marketing d.o.o.
- Kadrovsko društvo severne Primorske

 

Glavne aktivnosti operacije:
- vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva podpornih institucij_
- analiza potreb po iskanih kadrih na trgu dela
- izvedba kratkih izobraževalnih filmov
- izvedba delavnic in svetovanj z uporabo promocijskih filmov
- promocija projekta