KULTURNO STIČIŠČE OBMOČJA LAS V OBJEMU SONCA

Glavni cilj operacije je spodbujanje trajnostne uporabe in ohranjanja naravne in kulturne dediščine za nadaljnji trajnostni (turistični) razvoj območja.

Namen operacije je izboljšati prepoznavnost in uporabo »Kulturnega stičišča« in hkrati povezati lokalno kulturno dediščino z dediščino širšega območja, ki bi se posledično lahko razvijala tudi v nove turistične produkte in poslovne priložnosti.

Datum začetka: 01.04.2019
Datum konca: 31.12.2020

Sredstva ESRR: 49.427,28 EUR
Lastna sredstva: 24.481,98 EUR
Celotna sredstva: 73.909,26 EUR

Nosilec: Občina Renče-Vogrsko

Partnerji: Dom upokojencev Nova Gorica
VIDEO PRO Videoprodukcija in marketing d.o.o.
Mestna občina Nova Gorica

 

Glavne aktivnosti operacije:

  • izgradnja nadstrešnice pri Kulturnem domu v Bukovici,
  • obuditev lokalne kulturne dediščine na temo družabnega plesa,
  • izdelava videoposnetka,
  • izvedba delavnic,
  • izvedba dogodka »vrnimo ples v Bukovico«.