INOVATIVNO PARTNERSTVO ZA RAZVOJ VINOGRADNIŠTVA IN ENOTURIZMA SPODNJE VIPAVSKE DOLINE

Projekt je namenjen pospeševanju razvoju podeželja v okviru vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske doline.

Cilj projekta je postavitev inovativnega partnerstva oz. konzorcija, skupna identifikacija in definicija dodane vrednosti vinogradništva in vinarstva ter njihovo vključevanje v integralni turistični proizvod.

Datum začetka: 20.04.2018
Datum konca: 30.09.2021

Sredstva ESRR: 40.894,16 EUR
Lastna sredstva: 13.828,02 EUR
Celotna sredstva: 54.722,18 EUR

Nosilec: Kmetijski inštitut Slovenije

Partnerji: Mestna občina Nova Gorica
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
KMETIJSKA ZADRUGA DORNBERK z. b.o.
RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica
DRUŠTVO ZAPISI

 

Glavne aktivnosti operacije:

  • priprava pravilnika s posebno zaščito oznake porekla in blagovne znamke 'Vipavska dolina Izbrano',
  • ustanovitev Konzorcija,
  • prenos znanja in delavnice z deležniki,
  • postavitev celostne grafične podobe, vključno z izdelavo konzorcijskih nalepk,
  • izdelava spletnega portala o pomenu vinogradništva v kraju in možnostmi aktivnega preživljanja prostega časa.