VZPOSTAVITEV GRADU RIHEMBERK KOT SREDIŠČA TRAJNOSTNEGA TURIZMA GORIŠKE - Z UREDITVAMI ZA INTERPRETACIJO IN VKLJUČEVANJE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE GRADU IN ŠIRŠEGA OBMOČJA

Glavni cilj je vzpostaviti grad Rihemberk kot široko prepoznano in izrazito povezovalno središče kulturnega in naravoslovnega turizma,  s poudarkom na  dediščinskem in trajnostnem turizmu.

Datum začetka: 01.06.2018
Datum konca: 31.12.2020

Sredstva ESRR: 44.270,71 EUR
Lastna sredstva: 17.050,25 EUR
Celotna sredstva: 61.320,96 EUR

Nosilec: Mestna občina Nova Gorica

Partnerji: Občina Renče-Vogrsko
Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
VIDEO PRO Videoprodukcija in marketing d.o.o.
VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA
KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO FRANC ZGONIK BRANIK


 

Glavne aktivnosti operacije:

  • zasnova in namestitev tematske opreme obiskovalcem gradu Rihemberk,
  • zasnova in izvedba novih programov za obiskovalce gradu Rihemberk za  interpretacijo kulturne in naravne dediščine,
  • izvedba spletne strani Grad Rihemberk,
  • zasnova in izdelava zgibanke o gradu Rihemberk in njegovi okolici,
  • zasnova in vzpostavitev organizacijske strukture za upravljanje in trženje  Gradu Rihemberk in povezanih programov,
  • zasnova in vzpostavitev turističnih produktov-itinerarijev na osnovi kulturne in naravne dediščine območja »Zgodbe goriškega prostora«,
  • povezovanje in usposabljanje deležnikov na temo obravnavanih vsebin,
  • promocijske in komunikacijske aktivnosti, javne prireditve, predstavitve.