RAZVOJ MREŽE HIŠ DOBRE VOLJE

Glavni cilj operacije je vzpostaviti učinkovit model mreže centrov za starejše – Hiš dobre volje.

Namen operacije je vzpostaviti pogoje za razvoj hiš dobre volje, ki bodo starejši populaciji – ranljivi skupini olajšale osamljenost in nudile celovite inovativne socialne storitve, vključno z oskrbo.

Datum začetka: 01.06.2018
Datum konca: 30.11.2020

Sredstva ESRR: 46.240,62 EUR
Lastna sredstva: 14.428,53 EUR
Celotna sredstva: 60.669,15 EUR

Nosilec: Dom upokojencev Nova Gorica

Partnerji: Občina Miren-Kostanjevica
Mestna občina Nova Gorica
Občina Brda
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica


 

Glavne aktivnosti operacije:

  • identifikacija potreb uporabnikov v upravičenih naseljih,
  • priprava promocijske zgibanke za občini Brda in Mestno občina Nova Gorica,
  • nabava opreme za kvalitetnejše življenje uporabnikov Hiše dobre volje Miren,
  • organizacija dogodkov in usposabljanj,
  • priprava analize lokalnih gostincev ter priprava predloga lokalnih prevoznikov za nudenje storitev hišam dobre volje.