UTRJEVANJE ZELENEGA TURIZMA S POUDARKOM NA AVTOHTONIH SORTAH IN NARAVNI DANOSTI BRD

Glavni cilj operacije je izvedba projekta, katerega namen je utrditev zelenega turizma, s poudarkom na ohranjanju naravnih danosti, naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine Brd.

V sklopu operacije bo ob gradu Dobrovo urejen prostor, ki bo postal središče za izvajanje različnih delavnic, preko katerih se bo lahko lokalno prebivalstvo in različni pravni subjekti izobraževalo o pomenu ohranjanja naravnih danosti, naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti.  

Datum začetka: 11.04.2018
Datum konca: 30.09.2020

Sredstva ESRR: 49.931,87 EUR
Lastna sredstva: 23.845,25 EUR
Celotna sredstva: 73.777,12 EUR

Nosilec: Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda

Partnerji: Občina Brda
Šolski center Nova Gorica – Biotehniška šola
Društvo oljkarjev Brda Dobrovo
Društvo briške žene in dekleta

 

Glavne aktivnosti operacije:

  • ureditev objekta,
  • izvedba usposabljanj in kulinaričnih delavnic,
  • izvedba izobraževalne ekskurzije za dijake,
  • promocija in obveščanje javnosti.