STIČIŠČE GENERACIJ MIRENSKI GRAD

Operacija Stičišče generacij Mirenski Grad  bo medgeneracijsko, izobraževalno in kulturno središče in stičišče, ki bo omogočalo in ponujalo ustrezne prostore in aktivnosti za kakovostno preživljanje prostega časa in povezovanje.

Datum začetka: 01.02.2018
Datum konca: 31.12.2020

Sredstva ESRR: 49.963,12 EUR
Lastna sredstva: 16.922,39 EUR
Celotna sredstva: 66.885,51 EUR

Nosilec: Samostan lazaristov Mirenski Grad

Partnerji: Občina Miren-Kostanjevica
Dom upokojencev Nova Gorica
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
OŠ Miren
Krajevna skupnost Miren

 

Glavne aktivnosti operacije:

  • ureditev primernih prostorov za preživljanje prostega časa in izvajanje različnih delavnic,
  • izvedba različnih delavnic in drugih aktivnosti v Stičišču generacij Mirenski Grad: učenje za življenje, ustvarjalno otroštvo in aktivna mladost, oživljena preteklost,
  • promocija.