MEDGENERACIJSKI CENTER HIŠA NA KALU

Cilj operacije je vzpostavitev večnamenskega prostora Medgeneracijskega centra Hiša na Kalu in zagon ter izvedba programov, izobraževanj in delavnic, ki spodbujajo, razvijajo ter zagotavljajo medgeneracijsko sodelovanje in kakovostno preživljanje prostega časa.

Datum začetka: 01.05.2018
Datum konca: 31.05.2021

Sredstva ESRR: 44.733,14 EUR
Lastna sredstva: 16.404,84 EUR
Celotna sredstva: 61.137,98 EUR

Nosilec: Ustanova Zdenke Gustinčič, Fundacija za dobro ljudi in narave

Partnerji: Društvo za biološko – dinamično gospodarjenje »Ajda« Goriška
Ustanova Silvana Furlana, Fundacija za razvoj kulture
Medigo d.o.o.
Krajevna skupnost Ravnica

 

Glavne aktivnosti operacije:

  • vzpostavitev večnamenskega prostora Medgeneracijskega centra,
  • razvoj  koncepta organizacije ter izvedbe programskih vsebin,
  • vzpostavitev študijskega vrta z mini sadovnjakom in vinogradom,
  • pilotna izvedba programskih vsebin biodinamičnega gospodarjenja,
  • pilotna izvedba multimedijskih programskih vsebin,
  • pilotna izvedba programskih vsebin oskrbe in nege bolnika na domu,
  • pilotna izvedba programskih vsebin vzdrževanja in zagotavljanja psihosocialnega zdravja ter kvalitetnega preživljanja prostega časa,
  • organizacija in izvedba programskih vsebin (Šola biodinamične pridelave, Šola multimedijskega učenja,   Šola nege bolnika na domu, Klub svojcev, Aktivnosti vzdrževanja in zagotavljanja psihosocialnega zdravja ter kvalitetnega preživljanja prostega časa),
  • promocija in ozaveščanje javnosti.