REKREACIJA NA PROSTEM V OBČINAH MIREN-KOSTANJEVICA, RENČE-VOGRSKO IN ŠEMPETER-VRTOJBA

Namen operacije je na območju občin Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter – Vrtojba vzpostaviti prostor za kakovostno preživljanje prostega časa, mesto kjer se izvajajo aktivnosti za krepitev zdravja in samozavesti ter krepilo socialne stike. 

Datum začetka: 06.06.2018
Datum konca: 13.12.2019

Sredstva EKSRP: 24.905,51 EUR
Lastna sredstva: 15.723,35 EUR
Celotna sredstva: 40.628,86 EUR

Nosilec: Cobit d.o.o.

Partnerji: - Občina Miren-Kostanjevica,
- Občina Renče-Vogrsko,
- KŠTM – Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba,
- Con Sense Zavod za napredno komunikacijo in izobraževanje,
- MM dogodki, organizacija dogodkov – Jernej Medvešček s.p.,
- Društvo mladi Renče-Vogrsko.

 

Občina Šempeter – Vrtojba že ima nekaj kapacitet za rekreacijo na prostem, občini Miren-Kostanjevica in Renče- Vogrsko pa ne, zato se bo v slednjih dveh vzpostavilo telovadnici na prostem. Za vse tri občine pa se bo razvilo posebno mobilno orodje, s katerim se bo motiviralo uporabnike, jih informiralo o uporabi telovadnih orodij in jim z označitvijo dodatnih poti in virtualnih vaj na teh poteh ponudilo širši prostor za vadbo. Organizirane bodo tudi brezplačne vadbe z namenom medgeneracijskega povezovanja in druženja.

Ciljne skupine na območju, katerim je operacija namenjena, so mladi med 16 in 30 leti, mlade družine, brezposelni in starejši. Starejšim oziroma osebam s težavami v gibanju bo prilagojenih tudi del naprav v okviru novo vzpostavljene telovadnice na prostem v občini Miren Kostanjevica.