CENTER TEHNIŠKE DEDIŠČINE

Namen operacije je razviti, vzpostaviti in zagotoviti trajno delovanje Centra tehniške dediščine KUJ.ME kot inovativne platforme, ki bo spodbudila potenciale za razvoj novih storitev in dvig kakovosti življenja prebivalcev. 

Datum začetka: 01.09.2018
Datum konca: 29.06.2021

Sredstva EKSRP: 89.553,64 EUR
Lastna sredstva: 209.626,05 EUR
Celotna sredstva: 299.179,69 EUR

Nosilec: Mestna občina Nova Gorica

Partnerji: - Občina Renče-Vogrsko,
- Šolski center Nova Gorica,
- Kulturno turistično društvo Lokovec,
- Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda,
- Kulturno turistično društvo Zarja Bilje.

 

Z inovativnim modelom upravljanja s tehniško dediščino podeželja se bo vzpostavilo možnosti za krepitev lokalne identitete, medgneracijski prenos znanja in ustvarjanje podjetniških priložnosti.

Operacija se bo osredotočila na:

  • tehnično dediščino na podeželju in z njo povezanimi znanj in veščinami,
  • vzpostavitev »razpršene« galerije (»muzeja«) tehnične dediščine,
  • obnovo objekta nekdanje osnovne šole v Lokovcu, kjer se bo vzpostavil »center« tehnične dediščine.

Ciljne skupine na območju, katerim je operacija namenjena so mladi, brezposelni do 30 let, brezposelni visoko izobraženi, družine pod pragom revščine s šolajočimi se otroki, starejši, osebe s posebnimi potrebami in osebe v stiski, druge ciljne skupine in zainteresirana javnost.