KOLESARJENJE PO BANJŠKI IN TRNOVSKI PLANOTI

Namen operacije je vzpostaviti dolgoročno razvojno partnerstvo na področju kolesarskega turizma med organizacijami, ki delujejo na območju Banjške in Trnovske planote.

Prav tako je namen operacije izboljšati turistično ponudbo s pripravo skupnega turističnega kolesarskega produkta za celotno Planoto.

Datum začetka: 01.09.2018
Datum konca: 30.12.2020

Sredstva EKSRP: 44.849,68 EUR
Lastna sredstva: 27.335,32 EUR
Celotna sredstva: 72.185,00 EUR

Nosilec: Ustanova Fundacija BIT Planota

Partnerji: - Mestna občina Nova Gorica,
- Zavod Turistično središče Planota Solkan,
- Gostilna s prenočišči Martina Gorjan s.p.,
- Strgar Dejan.

 

Glavne aktivnosti operacije so:

  • priprava skupnega kolesarskega turističnega produkta na Planoti,
  • priprava marketinškega načrta,
  • vzpostavitev konzorcija med različnimi deležniki oz. organizacijami,
  • nabava električnih koles ter
  • priprava spletne aplikacije »Planota Biking«.

Operacija bo spodbujala rabo električnih kot tudi navadnih koles ter trajnostno uporabo točk naravne in kulturne dediščine. Z vključevanjem lokalnih ponudnikov bomo spodbujali uporabo lokalnih izdelkov in pridelkov. Ciljne skupine na območju, katerim je operacija namenjena, so naslednje: ekološke kmetije, gostilne in restavracije z lokalno hrano, ponudniki prenočišč, kampi, turistična društva ter krajevne skupnosti.