MLADINSKI CENTER ŠTALONI NA DOBROVEM

Namen operacije je vzpostavitev novega mladinskega centra v Brdih.

 

Datum začetka: 03.04.2018
Datum konca: 25.03.2020

Sredstva EKSRP: 80.060,08 EUR
Lastna sredstva: 107.440,80 EUR
Celotna sredstva: 187.500,88 EUR

Nosilec: Občina Brda

Partnerji: Šolski center Nova Gorica
Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Mladinski center Nova Gorica

 

Izvedla se bodo gradbeno obrtniška dela za rekonstrukcijo objekta, v katerem bo deloval mladinski center.

Z mladinskim centrom se bo pripomoglo k razvoju ponudbe raznolikih izobraževalnih, kulturnih in prostočasnih dejavnosti, k dopolnitvi športnih in rekreacijskih dejavnosti, ter s tem k dvigu kvalitete življenja prebivalcev. Poseben poudarek bo na neformalnem izobraževanju s področja trajnostnega kmetijstva in turizma. Programske aktivnosti pa bodo zajemale še počitniško varstvo otrok, delavnice, tečaje, predavanja in ostale dejavnosti, za katere bo izkazan interes. Poudarjena bo medgeneracijska komponenta, prenos znanja ipd. 

Ciljne skupine, ki bodo deležne koristi operacije, so predvsem mladi, otroci, pa tudi starejši, ženske, brezposelni in ostali odrasli.