Oddaja vlog na objavljen 2. javni poziv za izbor operacij iz sklada ESRR

datum: 25.05.2020

kategorija: Javni pozivi LAS 2014-2020

Zadnji dan za oddajo vlog na objavljen 2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je 9.6.2020.

Od 1. 6. 2020 dalje bodo spet začeli teči vsi procesni roki v upravnih zadevah (rok za pritožbo, rok za dopolnitev vloge ipd.), ki v času veljave začasnih ukrepov niso tekli. Če je tak rok delno že pretekel pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, to je pred dnem 29. 3. 2020, od dne 1. 6. 2020 dalje teče naprej preostanek tega roka. Če rok sploh še ni začel teči, ker je bil dokument (kot na primer odločba ali poziv k dopolnitvi vloge ipd.), ki ta rok določa, izdan v času trajanja začasnih ukrepov, bo rok v celoti začel teči od dne 1. 6. 2020 dalje.

Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah (rok za vložitev vloge, zahtevka ipd.), ki so se iztekli v času izvajanja ukrepov, se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov, to je 9. 6. 2020.

Predloge operacij z vlogo za prijavo operacije na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica do vključno 9.6.2020 ­­­­(velja datum pošiljanja) ali osebno dostaviti v pisarno vodilnega partnerja LAS na naslovu RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica do 9.6.2020 do 13.00 ure.