NOVO - Navodila OU o upravičenih stroških LAS iz sklada ESRR

datum: 08.05.2020

kategorija: Javni pozivi LAS 2014-2020

Objavljena je posodobljena verzija Navodil OU o upravičenih stroških za slad ESRR.
Navodila vsebujejo novo poglavje - Poglavje 5 Posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin – Epidemija Covid-19, ki ureja posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin (upravičeni stroški in zahtevana dokazila v okviru razglašene epidemije Covid- 19).

nus_verzija-1-10_april20.pdf