2. sprememba 2. J A V N EGA P O Z I VA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

datum: 13.03.2020

kategorija: Javni pozivi LAS 2014-2020

Upravni odbor LAS V OBJEMU SONCA je na 8. korespondenčni seji dne 13. 3. 2020 potrdil podaljšanje roka za oddajo predlogov operacij na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rok za oddajo operacij se podaljša iz 3. 4. 2020 na 29. 5. 2020 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja). Zadnja vprašanja bodo možna do 26. 5. 2020. V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge in čas za zadnja vprašanja nadomesti z novimi datumi.

2. SPREMEMBA 2. Javnega poziva za izbor operacij LAS_ESRR_13.3.2020.pdf