ZAKLJUČEN 2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

datum: 28.01.2020

kategorija: Javni pozivi LAS 2014-2020

LAS V objemu sonca je zaključila z vsemi postopki povezanimi z izborom in potrditvijo operacij prejetih na 2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v katerem so bila po ukrepih razdeljena sredstva v skupni višini 300.882,62 EUR.

Na javni poziv, ki je bil odprt do 11. 9. 2019, je bilo prejetih 11 predlogov operacij (projektov), v skupni višini zaprošenih sredstev sofinanciranja 538.580,76 EUR. Vseh 11 prijaviteljev operacij je bilo pozvanih k dopolnitvam. Vsi prijavitelji so dopolnitve pripravili pravočasno in pravilno, zato se je 11 vlog uvrstilo v ocenjevanje na podlagi specifičnih meril.

Na podlagi ocenjenih predlogov operacij je Upravni odbor LAS V objemu sonca na 16. redni seji dne 7. 1. 2020 izmed 11 predlogov operacij izbral in potrdil 6 operacij, upravičenih do sofinanciranja iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v skupni višini sofinanciranja 300.882,62 EUR in sicer po ukrepih:

Ukrep: 2.1. Izboljšanje pogojev v podporo razvoju novih storitev in produktov ter dvig kvalitete življenja prebivalcev:

1. operacija: Mirenski Grad približajmo ljudem; prijavitelj: SAMOSTAN LAZARISTOV MIRENSKI GRAD; vrednost sofinanciranja: 43.688,82 EUR

2. operacija: Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti; prijavitelj: USTANOVA ZDENKE GUSTINČIČ, FUNDACIJA ZA DOBRO LJUDI IN NARAVE; vrednost sofinanciranja: 63.387,67 EUR

3. operacija: Lokalna živila za prijazno nakupovanje; prijavitelj: MOJ SVET, ČIST PLANET – MOJCA BERNIK S.P.; vrednost sofinanciranja: 33.479,50 EUR

Ukrep 2.2. Oblikovanje in izvajanje inovativnih programov ter manjših naložb za razvoj zelenega, kulturnega in dostopnega turizma ter ostalih zelenih storitev in produktov

1. operacija: Kamp Sela na Krasu; prijavitelj: OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA; vrednost sofinanciranja: 79.996,09 EUR

2. operacija: Dediščina szi naše kašče – Nova etnološka zbirka; prijavitelj: OBČINA ŠEMPETER – VRTOJBA; vrednost sofinanciranja: 45.337,64 EUR

Ukrep 4.3. Spodbujanje mladih za aktivno preživljanje prostega časa

1. operacija: Poletni tabor MC za mlade; prijavitelj: MLADINSKI CENTER NOVA GORICA; vrednost sofinanciranja: 34.992,90 EUR

Ker je sedaj odločitev Upravnega odbora LAS V objemu sonca o izboru operacij za sofinanciranje dokončna, bo RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, kot vodilni partner LAS V objemu sonca, poslala izbrane operacije v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacij, to je Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. V sklopu tega bo zato najprej potrebno vse izbrane operacije vnesti v računalniško aplikacijo e-Kmetija.

Z izdano odločbo bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja dokončno odločila o odobritvi vsake posamezne operacije za sofinanciranje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

Večina operacij se bo začela izvajati v tem letu, zaključile pa naj bi se v prihodnjem letu oz v letu 2022.

Z operacijo Mirenski Grad približajmo ljudem bo Samostan lazaristov s partnerjema uredil in obnovil svete stopnice, postavil stalno učno razstavo in omogočil dostop gibalno oviranim obiskovalcem tega vse pomembnejšega kulturnega, duhovnega, socialnega in izobraževalnega središča.

Dvig kvalitete življenja prebivalcev izpostavljata tudi preostali dve operaciji, ki bosta deležni sofinanciranja; Ustanova Zdenke Gustinčič, Fundacija za dobro ljudi in narave se je povezala s štirimi organizacijami, da bi v operaciji Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti uredili tematsko sprehajalno gozdno pot na Fobškem Kalu in predvsem vzpostavili večnamenski prostor v gozdu v Grgarju. Trgovina z rabljenim blagom Moj svet, čist planet se bo s pomočjo še petih partnerjev zavzela za Lokalna živila za prijazno nakupovanje in postavila temu namenjeno prodajno točko, ki bo promovirala in prodajala lokalne živilske produkte na rinfuzo oz. v embalaži za ponovno polnjenje.

Na območju LAS V objemu sonca primanjkuje nastanitvenih kapacitet v naravnem okolju. In prav za te bo poskrbela Občina Miren-Kostanjevica v sodelovanju s partnerjema v novem Kampu Sela na Krasu, kjer bo tudi postajališče za avtodome in uveden inovativen rezervacijski sistem.

V preteklost se bodo zazrli v občini Šempeter-Vrtojba, kjer bo občina s štirimi partnerji iztrgala pozabi dediščino teh krajev in jo tudi s pomočjo nove zgibanke ter krajšega vodiča in filma ohranila za prihodnje generacije skozi operacijo Dediščina szi naše kašče – Nova etnološka zbirka.

Pomemben del populacije, ki ji je tudi namenjena podpora EKSRP, predstavljajo mladi, ki jim je namenjen Poletni tabor MC za mlade, v katerega bodo Mladinski center Nova Gorica in njegovi partnerji v počitniški hiši Čepovanka vključili učence in dijake v stiski in med drugim pripomogli k njihovi boljši socialni vključenosti.