Sprememba 1. JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letu 2017

datum: 25.09.2017

kategorija: Javni pozivi LAS 2014-2020

Upravni odbor LAS V OBJEMU SONCA je na 5. korespondenčni seji dne 25. 9. 2017 potrdil podaljšanje roka za oddajo predlogov operacij na 1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letu 2017.

Rok za oddajo operacij so podaljša iz 28. 9. 2017 na  13. 10. 2017 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja). Zadnja vprašanja bodo možna do 6. 10. 2017. V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge in čas za zadnja vprašanja nadomesti z novimi datumi.