DELAVNICA ZA PRIPRAVO IN PRIJAVO OPERACIJ (PROJEKTOV) na 1. JAVNI POZIV za izbor operacij LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letu 2017

datum: 14.06.2017

kategorija: Javni pozivi LAS 2014-2020

LAS V OBJEMU SONCA, ki ga upravlja RRA SEVERNE PRIMORSKE d. o. o. Nova Gorica, vabi na brezplačno delavnico za pripravo in prijavo operacij (projektov) na 1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letu 2017.

Delavnica bo potekala:

  • 22. junija 2017 v Stekleni dvorani na Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pričetkom ob 16.30 uri;
  • 28. junija 2017 v veliki sejni sobi na Občini Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovos pričetkom ob 18.00 uri;
  •   4. julija 2017 v dvorani Zorana Mušiča na Občini Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, s pričetkom ob 18.00 uri.

Delavnica bo deljena na dva dela :

  • Predstavitev 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letu 2017.
  • Predstavitev Prijavnega obrazca – vloge na javni poziv in dodatna vprašanja.

Vašo prisotnost sporočite na elektronski naslov rra.sp@rra-sp.si .