Vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko - K.U.S.A.

 

 

Datum začetka: 30.06.2022
Datum konca: 30.07.2023

Sredstva ESRR: 31.985,45 EUR
Lastna sredstva: 13.013,64 EUR
Celotna sredstva: 44.999,09 EUR

Nosilec: LAS V objemu sonca

Partnerji: Cepika, zavod za kulturne in naravovarstvene dejavnosti
Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda;
Zavod Kinoatelje;
MESTNA OBČINA NOVA GORICA

 

Operacija LAS »K.U.S.A« je logično nadaljevanje večletnega dela ohranjanja in oživitve starih in avtohtonih vrst sadja na Goriškem, ki je bilo izvedeno v sklopu zbirnega sadovnjaka v Kojskem. Sadovnjak starih sadnih sort v Kojskem je edina genetska banka na Primorskem, ki se načrtno in v praksi ukvarja z ohranjanjem, popisom in popularizacijo starih in avtohtonih sort sadja. 

Ključni namen operacije LAS je vzpostaviti prepoznavno turistično točko, ki bo v ponos občini Brda in celotni regiji, vzorčni sadovnjak starih avtohtonih sort sadja, ki lahko sprejme zainteresirane posameznike ali skupine ljudi, in jim predstavi vrednoste starih sadnih sort, sodobne pristope k odgovorni obdelavi zemlje ter trženju in potrošnji njenih sadov. Po vzoru sorodnih organizacij iz tujine, ki se ukvarjajo z ohranjanjem biodiverzitete lokalnega področja, bo sadovnjak in delovanje v njem tudi promoviran preko sodobnih spletnih platform, interaktivne spletne strani.

Cilji so :

  • Zagotoviti pogoje za razvoj novih poslovnih priložnosti zelenega, kulturnega in dostopnega turizma ter ostalih zelenih storitev in produktov z obnovo pokritega sprejemnega prostora na prostem. Ta bo namenjen promociji in predelavi starih sadnih sort ter sprejemu obiskovalcev (turistov, organiziranih šolskih skupin, zainteresirane strokovne in širše javnosti.);
  • Preko vzdrževanja in ureditve sadovnjaka starih sort se bo ohranjala naravna danost, naravne vrednote,  biotsko raznovrstnost ter kulturna dediščina za trajnostni (turistični) razvoj območja.
  • Z izdajo avtorske knjige o starih sadnih sortah in organizacijo delavnic za otroke, se bo promovirala kultura sadjarstva in obdelovanja terasirane pokrajine na Goriškem ter spodbujalo varstvo okolja in trajnostno rabo naravnih virov.
  • Širjenje zavesti o pomembnosti kultivacije avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin se bo prispevalo k ohranitvi naravnih vrednot v regiji (zavarovanju genetskega potenciala) in tradicionalnih lokalnih kmetijskih praks – kulturne dediščine.
  • Zagotoviti pogoje za razvoj novih poslovnih priložnosti zelenega, kulturnega in dostopnega turizma ter ostalih zelenih storitev in produktov z obnovo pokritega sprejemnega prostora na prostem.
  • Preko vzdrževanja in ureditve sadovnjaka starih sort se bo ohranjala naravna danost, naravne vrednote,  biotsko raznovrstnost ter kulturna dediščina za trajnostni (turistični) razvoj območja.
  • Z izdajo avtorske knjige o starih sadnih sortah in organizacijo delavnic za otroke, se bo spodbujalo varstvo okolja in trajnostno rabo naravnih virov.
  • Širjenje zavesti o pomembnosti kultivacije avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin se bo prispevalo k ohranitvi naravnih vrednot v regiji (zavarovanju genetskega potenciala) in tradicionalnih lokalnih kmetijskih praks – kulturne dediščine.