Spodbujanje podjetništva mladih v lokalnih skupnostih – MLADI PODJETNIKI

Datum začetka: 01.01.2020
Datum konca: 30.05.2023

Sredstva ESRR: 54.077,25 EUR
Lastna sredstva: 20.446,33 EUR
Celotna sredstva: 74.523,58 EUR

Nosilec: Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

Partnerji: Primorski tehnološki park d.o.o.
Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Brda
Društvo Mladi Renče-Vogrsko
Občina Miren-Kostanjevica
Občina Renče-Vogrsko

 

Hitro spreminjajoča se sodobna družba, vsakodnevne spremembe v načinu življenja in dela ter porast novih tehnologij postavljajo pred mlade, ki vstopajo na trg dela, številne izzive ter priložnosti.

Moderni svet zahteva hitro prilagajanje ter odzivna spremembe, mladi pa bodo v prihodnosti vse bolj tvorci novih priložnosti ter oblikovalci trendov– tudi v svetu podjetništva. V projektu bomo razvijali podjetništvo pri mladih z namenom dviga zaposljivosti na podeželju in v urbanih središčih, s čimer bomo dosegli povečanje števila podjetniških priložnosti ter zagona novih podjetij.

 

Cilji operacije: Razvijati podjetnost za dvig zaposljivosti na podeželju in v urbanih središčih. Povezovati deležnike na podeželju in v urbanih središčih v inovativna razvojna partnerstva. Spodbuditi potenciale za razvoj novih storitev in dvig kvalitete življenja prebivalcev. Zagotoviti pogoje za razvoj novih poslov.