HIŠA ALEKSANDRINK

Z ureditvijo hiše aleksandrink se bo v razstavnem prostoru zagotovilo celovito predstavitev dediščine aleksandrink, v preurejenem kotičku pa bo predstavljena ponudba domačih izdelkov. Na eni strani se bo prispevalo k razvoju kulturnega turizma ter k obnovi in revitalizaciji kulturne dediščine ter na drugi strani k razvoju novih zelenih storitev in proizvodov.

Datum začetka: 30.09.2022
Datum konca: 30.11.2023

Sredstva EKSRP: 61.379,07 EUR
Lastna sredstva: 85.873,02 EUR
Celotna sredstva: 147.252,09 EUR

Nosilec: LAS V objemu sonca, vodilni partner RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica
Kontaktna oseba: Fabijana Medvešček

Partnerji: Mestna občina Nova Gorica
Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink Prvačina

 

Glavni izzivi iz SLR, ki jih z izvedbo operacije rešujemo, so v zagotavljanju pogojev za razvoj novih poslovnih priložnosti predvsem kulturnega turizma ter ostalih zelenih storitev in produktov. 

Glavni cilj operacije je usmerjen predvsem v povezovanje lokalnih pobud prebivalcev in ostalih akterjev za razvoj kulturnih dejavnosti, vezanih na ohranjanje in promoviranje kulturne dediščine aleksandrink, kar se navezuje na kulturno identiteto, obogatitev kulturne ponudbe in nove vsebine o kulturi aleksandrink. 

Glavne aktivnosti operacije so izvedba vzdrževalnih del v hiši aleksandrink v Prvačini, izvedba promocijskih aktivnosti s ciljem promocije promocijsko izobraževalnih dogodkov, izvedba promocijsko izobraževalnih dogodkov, ureditev promocijskega prostora v hiši aleksandrink s ponudbo domačih izdelkov in pridelkov ter preureditev razstavnega prostora v hiši aleksandrink.

Rezultati operacije: Nov kulturni produkt bo z izvedbo investicije v hišo aleksandrink ponujal celovito predstavitev kulturne dediščine aleksandrink. Skupaj z urejenim promocijskim prostorom, namenjenemu ponudbi domačih izdelkov in pridelkov, bo omogočil, da Prvačino in okolico obišče več obiskovalcev in turistov, s čimer bo destinacija pridobivala na prepoznavnosti in na dodani vrednosti. Tako bo prebivalstvo deležno novih ali izboljšanih storitev/male infrastrukture.

Ciljne skupine: Operacija je namenjena prebivalcem, ponudnikom domačih izdelkov, turističnim ponudnikom, kulturnim ustanovam, turističnim organizatorjem, obiskovalcem, turistom in ranljivim ciljnim skupinam mladi (kot so učenci, dijaki, študenti, starejši, osebe s posebnimi potrebami in invalidi).