Energija okusov

Nosilci projekta so povezali štiri že tradicionalne prireditve “Praznik kostanja” v Vitovljah, “Praznik polente” v Ozeljanu in “Festival vin” ter “Mohorjevo” v Šempasu v skupni projekt “Energija okusov”.

Datum začetka: 01.01.2010
Datum konca: 06.12.2011

Sredstva leader: 18.537,45 EUR
Lastna sredstva: 37.453,30 EUR
Celotna sredstva: 55.990,75 EUR

Nosilec: Mestna občina Nova Gorica

Partnerji: Turistična zveza – TIC Nova Gorica, kontaktna oseba Dejana Baša, Kulturno turistično društvo Osek, Turistično društvo Šempas, Kulturno turistično društvo Vitovlje, Turistično društvo Ozeljan-Šempas, Krajevna skupnost Ozeljan, Krajevna skupnost Osek-Vitovlje, Krajevna skupnost Šempas, Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

 

V projektu so z inovativnim pristopom ustvarjali pogoje in spodbujali tako društva kot tudi ponudnike, da pod okriljem izdelane nove blagovne znamke začno sodelovati, tržiti, se izobraževati ter ponujati obiskovalcem in domačinom svoje produkte (tipične jedi, zelenjavo, sadje, vino, …) in tradicionalne prireditve. Podeželske aktivnosti so v veliki meri odvisne od lokalnih društev, ki poskušajo z različnimi aktivnostmi ali prireditvami oživiti dogajanje v posameznih vaseh. Nosilci projekta so povezali štiri že tradicionalne prireditve “Praznik kostanja” v Vitovljah, “Praznik polente” v Ozeljanu in “Festival vin” ter “Mohorjevo” v Šempasu v skupni projekt “Energija okusov”. Vse štiri prireditve so medsebojno povezali pri predstavitvah in trženju ter jih s sodobnim pristopom še nadgradili. V sklopu projekta so bile izpeljane delavnice, strokovna izobraževanja, prenos idej, znanj in izkušenj. S tem projektom so društvom ponudili tudi možnosti, da lahko kot nosilci dejavnosti preko vključevanja v aktivnosti širšega območja pridejo do dodatnih virov financiranja tistih aktivnosti, ki nadgrajujejo obstoječe prireditve ter jih promovirajo pod skupno blagovno znamko.