Opekarstvo na goriškem

Prikaz ročne izdelave opeke in korcev na prireditvi “Opekarski dan”.

Datum začetka: 01.01.2010
Datum konca: 16.08.2010

Sredstva leader: 16.938,03 EUR
Lastna sredstva: 1.820,58 EUR
Celotna sredstva: 18.758,61 EUR

Nosilec: Kulturno turistično društvo Zarja Bilje
Kontaktna oseba: Petra Rojc

Partnerji: Osnovna šola Miren – Podružnična šola Bilje, Društvo upokojencev Bilje, Občina Miren-Kostanjevica, Goriški muzej Kromberk, Goriške opekarne d.d., Krajevna skupnost Bilje

 

S projektom “Opekarstvo na Goriškem” je Kulturno turistično društvo Zarja Bilje pripomoglo k vzpostavitvi povezanosti med vaščani, ki jo je nekoč gradilo prav opekarstvo. Tradicija opekarstva na Goriškem sega že v obdobje Rimljanov. Najbolj razvito je bilo prav v Biljah in je tako zagotovo pustilo močan pečat na prebivalcih ter močno zaznamovalo njihov način življenja. Kulturno turistično društvo Zarja Bilje je zbralo obstoječo materialno dediščino opekarstva in izdelalo replike modelov za opeko in ostalo opremo. Zbrali in zapisali so zgodbe o opekarstvu in življenju opekarjev ter njihovih svojcev na Goriškem. Z izdelavo dokumentarnega filma o življenju opekarjev z naslovom “Goriški frnažarji” so tradicijo opekarstva na Goriškem ohranili tudi za naslednje rodove. Projekt je zaokrožala prireditev “Opekarski dan”, na katerem so domačini prikazali ročno izdelavo opeke, otroci pa so nastopili z igrico “Delovni dan v opekarni”.