Martinovanje na Vogrskem

Konjska vprega – “furunga” s pevci, ki so obiskali vse kraje v občini.

Datum začetka: 01.10.2009
Datum konca: 28.12.2009

Sredstva leader: 24.349,78 EUR
Lastna sredstva: 8.641,31 EUR
Celotna sredstva: 32.991,09 EUR

Nosilec: Občina Renče-Vogrsko
Kontaktna oseba: Nataša Gorkič

Partnerji: Kulturno-turistično društvo Vogrsko

 

Projekt je zajemal izvedbo prireditve “Martinovanje na Vogrskem 2009”, ki se v kraju Vogrsko tradicionalno zgodi vsako leto ob Martinovem. Prireditev se je za razliko od drugih martinovanj odvijala na nedeljski popoldan, da so se prireditve lahko udeležile tudi mlade družine in otroci. Namen prireditve je bil spodbuditi družabno življenje s kulturno in društveno dejavnostjo ter hkrati ohraniti tradicijo kulturne dediščine in ljudskega izročila. Prireditev je zajemala konjsko vprego – “furungo” s pevci, ki so obiskali vse kraje v občini. Zaključek je bil na Vogrskem z blagoslovom vina in napitnicami. Po sprevodu se je nadaljeval kulturni programom z ličkanjem koruze, pokušino Martinovih jedi, ki so jih pripravile kmečke žene, in družabnim delom z glasbo in plesom. S tem projektom je Občina Renče-Vogrsko dodala nove vsebine in nagradila dosedanje prireditve ter tako spodbudila kulturno dejavnost in delovanje društev.