Vrtojba - vas vodnjakov

Po ustnem izročilu je bilo nekoč v Vrtojbi 67 vodnjakov s pitno vodo.

Datum začetka: 01.03.2013
Datum konca: 30.09.2014

Sredstva leader: 24.234,70 EUR
Lastna sredstva: 8.045,46 EUR
Celotna sredstva: 32.280,16 EUR

Nosilec: Občina Šempeter-Vrtojba
Kontaktna oseba: Anita Manfreda

Partnerji: KŠTM Šempeter-Vrtojba, Video pro d.o.o.

 

Danes so vodnjaki posebne vrste spomeniki in pričevalci umetnostne obrti svojega časa, nekoč pa so pomenili vir življenja – vodo. Kot ostanek načina življenja, ki ga skoraj ne poznamo več, so vodnjaki pomemben del naše kulturne dediščine. Tudi na območju Vrtojbe so krajani črpali pitno vodo iz vodnjakov – “p'ci”, ki danes predstavljajo svojevrstno kulturno zanimivost. Po ustnem izročilu naj bi jih bilo nekoč v Vrtojbi kar 67. Veliko jih je ohranjenih. Nekateri med njimi so prav takšni kot nekoč, drugi so obnovljeni, za večino pa velja, da voda v njih žal ni več pitna. Njihovo vlogo je zato zamenjal vodovod. Projekt Vrtojba – vas vodnjakov želi to nepremično materialno dediščino ovrednotiti in promovirati. Tako bodo na temo vodnjakov in njihove zgodovine s poudarkom na življenju ob njih, izdana knjiga in vodnik, posnet pa bo tudi film. Gradiva za to je veliko. Ustno izročilo in zgodovinski zapisi namreč pripovedujejo številne z vodnjaki in vodo povezane zgodbe. Posredujejo nam poročila o strahotnih dogodkih in pustošenju v času 1. svetovne vojne. V tem obdobju so bili namreč vodnjaki poškodovani, zasuti, porušeni in onesnaženi. Vrtojbenci vodnjakom dolgujejo življenje številnih rodov in njihove živine. Z izvedbo projekta bo dosežen trajnostni učinek seznanitve zainteresirane javnosti o navedeni tematiki.