Obujamo spomine - puščamo sledi

V zborniku so obudili spomin na prostovoljno delo več kot 1500 mladih brigadirjev ter udarnikov, ki so pred 65 leti regulirali strugo potoka Lijaka.

Datum začetka: 01.01.2012
Datum konca: 15.12.2012

Sredstva leader: 11.627,58 EUR
Lastna sredstva: 5.977,92 EUR
Celotna sredstva: 17.605,50 EUR

Nosilec: Kulturno turistično društvo Vogrsko
Kontaktna oseba: Nives Hvalica

Partnerji: Občina Renče-Vogrsko

 

Projekt “Lijak” je pripomogel k ohranjanju naše bogate kulturne in zgodovinske dediščine. Obudil, ohranil in počastil je spomin na prostovoljno delo več kot 1500 mladih brigadirjev ter udarnikov, ki so pred 65 leti regulirali strugo potoka Lijaka. Z njihovim trdim delom so pripomogli k zmanjševanju poplavnih območij ter pridobivanju kmetijskih površin in razvoju kmetijstva; predvsem sadjarstva in vrtnarstva. Kulturno turistično društvo Vogrsko je zbralo pričevanja brigadirjev in udarnikov ter jih objavilo v zborniku. Zgodovinski tematski večer je pripomogel k spoznavanju in razumevanju povojnega obdobja ter vloge delovnih brigad. Da zgodovina ne bo pozabljena, so uredili in očistili tematsko pešpot in ob njej postavili informativne table in klopi. S tem so na ogled privabili krajane, šolske skupine in turiste, celostno podobo pa dopolnili še z zgibanko. Projekt je omogočil pospešitev turizma, ki pomeni dodaten prihodek tamkajšnjim turističnim kmetijam. S slavnostnim koncertom so se zahvalili in poklonili brigadirjem. Likovni extempore Lijak pa je bil vzorčni primer medgeneracijskega sodelovanja brigadirjev in učencev ter prenosa znanja na izkustvenem doživljanju. Projekt se je zaključil s fotografsko razstavo o brigadirjih na Lijaku ter s srečanjem brigadirjev.