Jama Pečinka - ohranjanje naravne dediščine

V jami Pečinka je bilo v 1. svetovni vojni zaklonišče oziroma artiljerijsko poveljstvo.

Datum začetka: 01.02.2013
Datum konca: 30.04.2014

Sredstva leader: 18.883,93 EUR
Lastna sredstva: 7.575,74 EUR
Celotna sredstva: 26.459,67 EUR

Nosilec: Turistično društvo Cerje
Kontaktna oseba: Konrad Marušic

Partnerji: Občina Miren-Kostanjevica, Krajevna skupnost Opatje Selo, Turistično društvo I. svit Goriški Kras, Društvo Soška fronta Nova Gorica

 

Namen projekta je ohranitev naravne dediščine in znacilnosti krajinske podobe jame Pečinke ter vzpetine Pečina. Prikazati želimo, kako je človek izkoristil naravo oziroma krajino za potrebe preživetja. V okviru projekta bomo uredili jamo ter njeno okolico. Jamo bomo opremili z elementi, ki so bili v jami v času, ko so le-to uporabljali vojaki v prvi svetovni vojni, ko je bilo v jami zaklonišče oziroma artilerijsko poveljstvo. Projekt se bo zaključil z otvoritveno slovesnostjo in pohodom z ogledom prenovljene jame. Projekt predstavlja potencial z gospodarskega in turističnega vidika, saj bo na inovativen način povezal kulturno dediščino z naravnimi vrednotami ter kulturno krajino.