Naravoslovna učilnica

Projekt je zanimiv s širšega regijskega vidika, saj predstavlja inovativen pristop k načinu izobraževanja in k spodbujanju izvajanja sonaravnih načinov kmetovanja že od osnovne šole naprej.

Datum začetka: 01.01.2013
Datum konca: 30.06.2014

Sredstva leader: 22.823,67 EUR
Lastna sredstva: 9.839,96 EUR
Celotna sredstva: 32.663,63 EUR

Nosilec: Obcina Renče-Vogrsko
Kontaktna oseba: Erik Lasič

Partnerji: Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Krajevna skupnost Renče, KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

 

S projektom se bo uredilo naravoslovno učilnico pri OŠ Renče in pripravilo izobraževalni program za spoznavanje in praktično izvajanje sonaravnega načina kmetovanja (vrtnarstva in zeliščarstva). Načelo samooskrbe in tradicionalni načini kmetovanja so pomembni z vidika ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter omogočajo učinkovito in trajnostno koriščenje naravnih danosti. Razvoj kmetijstva na splošno (ožje: vrtnarstva, zeliščarstva, sadjarstva, vinogradništva, ipd.) je mogoč le z ozaveščanjem otrok o možnostih, ki jih ta panoga nudi ob upoštevanju modernih trendov razvoja, tako pri vzgoji, kot pri trženju proizvodov. Prijavitelj Občina Renče-Vogrsko poskrbi za ureditev infrastrukture in vodi projekt, OŠ Renče v sodelovanju s KGZS – Zavod GO pripravi izobraževalni program, OŠ Renče, KS Renče in Občina Renče-Vogrsko in sodeluje pri razširjanju rezultatov in promociji projekta. Projekt predstavlja inovativen pristop k načinu izobraževanja in k spodbujanju izvajanja sonaravnih načinov kmetovanja že od osnovne šole naprej. Najmlajši lahko z znanjem in spoznanji, pridobljenimi v okviru osnovnošolskega izobraževanja, kasneje to nadgradijo in uporabijo v življenju, kot kmetovalci, kot izvajalci domače obrti in podobno.