Bogastvo starih briških sadnih sort

Projekt se zavzema za ohranitev in oživitev starih in avtohtonih vrst sadja v Goriških Brdih.

Datum začetka: 01.01.2013
Datum konca: 01.08.2014

Sredstva leader: 15.799,38 EUR
Lastna sredstva: 4.168,13 EUR
Celotna sredstva: 19.967,51 EUR

Nosilec: Društvo olkarjev Brda
Kontaktna oseba: Gregor Božič

Partnerji: Občina Brda

 

Projekt se zavzema za ohranitev in oživitev starih in avtohtonih vrst sadja v Goriških Brdih. Projekt bo kmetovalce opozoril na potencialno tržno vrednost specifičnih sadnih sort, ki lahko predstavljajo konkurenčne produkte v trgovini z ekskluzivnimi, biološko pridelanimi izdelki. S popisom starih in avtohtonih briških sadnih sort ter z začetkom postopkov za vpis v register sort RS bo projekt skušal vzpostaviti prepoznavnost starih lokalnih vrst sadja. S ponovno razmnožitvijo štirih najbolj perspektivnih starih in avtohtonih briških sadnih sort v Brdih bo skušal neposredno ohraniti izgubljajoče se stare vrste ter s tem pozitivno vplivati na izgled krajine. Širše lokalno prebivalstvo bo z izdajo monografije nagovoril z opominom o izjemni vrednosti izgubljajoče naravne in kulturne dediščine briškega sadjarstva.