Obnovitev goriškega vrtnarstva

Udeleženci v projektu so v rastlinjaku posadili semena avtohtonih sort (fižol “Topolovec”, solata “Šempeterka” in listnata blitva “Tanja”).

Datum začetka: 01.11.2012
Datum konca: 31.01.2014

Sredstva leader: 34.347,93 EUR
Lastna sredstva: 8.471,77 EUR
Celotna sredstva: 42.819,70 EUR

Nosilec: KŠTM Šempeter-Vrtojba
Kontaktna oseba: Aleš Bajec

Partnerji: Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Renče-Vogrsko, Občina Miren-Kostanjevica, Manimo d.o.o.

 

Namen projekta je oskrba in samooskrba z varnimi vrtninami ob vključevanju naravi prijaznih tehnologij ter z revitalizacijo avtohtonih kultivarjev za ohranjanje tradicionalne kmetijske prakse na območju podeželja jugozahodnega dela Severne Primorske. V projektu se izvaja izobraževanje in svetovanje za prijavljene interesente. Stimulira se posamezne tržne niše (gojenje listnatih izbranih vrtnin, zelišč, itd.), revitalizira se avtohtone sorte, ki so bile prisotne na tem območju že pred desetletji in so odporne na mikroklimatske razmere območja (žol “Topolovec”, solata “Šempeterka”, listnata blitva “Tanja”). Iz avtohtonih, ekoloških sort vključenih v projekt ustvarijo produkt, ki ga bodo lahko tržili pod znamko Kupujmo goriško. Predlagalo se bo tudi izboljšanje degradiranih tal (gramoznice, glinokopi in druga poškodovana zemljišča) z demonstracijo tankoplastnega načina gojenja. Širjenje starih odpornih sort in povečevanje pridelave na naravi prijazen način bo prispevalo k postopnemu povečevanju gojenja vrtnin na podeželju LAS, ohranjanju kmetijstva na območjih z omejenimi možnostmi, večji samooskrbi in novim delovnim mestom s samozaposlovanjem.