Grozdenje mikro in malih podjetij ter kmetijskih gospodarstev s ciljem povečevanja konkurenčnih prednosti

V EU je prevladujoča organizacijska struktura mikro in malih gospodarskih subjektov ter malih kmetijskih gospodarstev grozdenje.

Datum začetka: 01.01.2014
Datum konca: 31.12.2014

Sredstva leader: 10.201,64 EUR
Lastna sredstva: 1.800,29 EUR
Celotna sredstva: 12.001,93 EUR

Nosilec: RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
Kontaktna oseba: mag. Bruno Mihelj

Partnerji: Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

 

Porter, 1998, navaja, da je grozdenje geografska koncentracija medsebojno povezanih podjetij, specializiranih dobaviteljev, ponudnikov storitev, podjetij v sorodnih panogah in podpornih institucij na določenih področjih, ki sočasno sodelujejo in si konkurirajo. Gospodarstvo v Sloveniji je v recesiji in zato smo se odlocili nuditi podporo gospodarskim subjektom na podeželju za izhod iz recesije. V EU je prevladujoča organizacijska struktura mikro in malih gospodarskih subjektov ter malih kmetijskih gospodarstev grozdenje oziroma povezovanje, s ciljem povečevanja konkurenčnih prednosti. V projektu bomo pospeševali povezovanje omenjenih ciljnih skupin, kar bo omogočalo povečevanje konkurenčnosti na trgu EU.