Eko mobilni turizem z električnimi skuterji

Novost, ki je skladna s trajnostnim konceptom razvoja Brd, v Brda privablja nove ciljne skupine.

Datum začetka: 01.03.2013
Datum konca: 04.10.2013

Sredstva leader: 27.219,27 EUR
Lastna sredstva: 11.168,40 EUR
Celotna sredstva: 38.387,67 EUR

Nosilec: Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Kontaktna oseba: mag. Ariana B. Suhadolnik

Partnerji: Občina Brda, kontaktna oseba Erika Kovačič Marinič, Prinčič Edi – Češnjev gaj, Zlatko Mavrič – Belica turizem, Miran Šibav – Kmetija z nastanitvijo Šibav, Almavista, Peresin Mirela – Kmetija z nastanitvijo Breg, Domačija Kabaj Morel Katja

 

Glavni namen projekta je bil oblikovanje novega produkta – eko-mobilnega turizma z električnimi skuterji, s katerimi smo nadgradili ponudbo kmetij z dopolnilno dejavnostjo. Novost, ki je skladna s trajnostnim konceptom razvoja Brd, po eni strani v Brda pritegne nove ciljne skupine eko-ozaveščenih turistov, po drugi pa omogoča nadaljnji razvoj in rast obeh osnovnih, med seboj tesno povezanih, dejavnosti Brd: kmetijstva in turizma. Ugodne posledice uporabe električnih skuterjev so povečan obisk in daljše bivanje gostov, boljša prodaja pridelkov, večji prihodki, razvoj ponudnikov (kmetij z dopolnilno dejavnostjo, gostincev, ostalih dejavnosti), manjše onesnaževanje, bolj pristen stik turistov s prebivalci Brd, skupna skrb za prihodnost, drugačno vrednotenje okolja in ponudbe.