Turistični vodnik po goriški

V sklopu projekta Turistični vodnik po Goriški je bila izdelana aplikacija na mobilnem telefonu, ki je namenjena informiranju in interaktivni pomoči posameznemu obiskovalcu na območju občin Nova Gorica (nižinski del brez mesta Nova Gorica), Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko.

Datum začetka: 01.01.2013
Datum konca: 27.09.2013

Sredstva leader: 17.600,64 EUR
Lastna sredstva: 6.333,51 EUR
Celotna sredstva: 23.934,15 EUR

Nosilec: RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
Kontaktna oseba: Nejc Kumar

Partnerji: Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Renče-Vogrsko, Občina Miren-Kostanjevica

 

Uporabnika informira o interesnih točkah v njihovi neposredni bližini in o turistični ponudbi na celotnem območju (kulturne in naravne znamenitosti, spomeniki, muzeji, razstave, tradicionalne prireditve, pohodništvo, kolesarstvo, igrišča in bazeni, učne poti, itd.). Mobilna aplikacija uporabniku ponuja informacije glede na njegovo trenutno lokacijo in glede na njegove trenutne potrebe ter ga aktivno vodi do interesnih točk. Obiskovalci omenjenega območja si lahko mobilno  aplikacijo naložijo na 18-ih informativnih točkah s pomočjo QR kode. Cilj informiranja obiskovalca je povečanje njegovega zadovoljstva in povečanje promocije lokalnih turističnih produktov ter s tem pospešen razvoj turistične in druge lokalne ponudbe.