Zgodovinsko in turistično informativne table v Šmartnem

Table obiskovalce vodijo skozi naselje brez spremstva vodnikov. Tako spoznamo vse bistvene značilnosti in zanimivosti vasi ter obstoječo turistično ponudbo.

Datum začetka: 01.02.2012
Datum konca: 17.02.2013

Sredstva leader: 16.303,80 EUR
Lastna sredstva: 5.792,23 EUR
Celotna sredstva: 22.096,03 EUR

Nosilec: Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Kontaktna oseba: mag. Ariana B. Suhadolnik

Partnerji: Salonit Anhovo, gradbeni materiali d.d., Kulturno turistično društvo Kolo, 1 2 3 Design d.o.o.

 

Šmartno v Goriških Brdih s svojo bogato kulturno-zgodovinsko dediščino spada med najlepše ohranjene kulturno-zgodovinske spomenike v Sloveniji. V okviru projekta je bilo izdelanih in postavljenih osem dvojezičnih turistično-informativnih tabel pred in znotraj srednjeveškega naselja Šmartno, in sicer:

  • glavna informativna tabla na parkirišcu pred vhodom v vas,
  • dve vstopni tabli na zgornjem in spodnjem vhodu v vas ter
  • pet tabel na tematski poti z opisi turističnih znamenitosti in opisi posameznih točk.

 

S tablami in izdelanimi brošurami obiskovalce vodijo skozi naselje brez spremstva vodnikov z namenom, da obiskovalci v strnjeni obliki spoznajo vse bistvene značilnosti in zanimivosti vasi ter obstoječo turistično ponudbo. Na ta način so Šmartno, ki je postalo primerljivo s podobnimi urejenimi turističnimi naselji, približali obiskovalcem ter s tem izkoristili tudi njegov velik turistični potencial.