Pohodne poti po Brdih

Pohodne poti po češnjevem cvetu imajo ime po starih sortah češenj.

Datum začetka: 15.01.2010
Datum konca: 30.03.2011

Sredstva leader: 11.700,00 EUR
Lastna sredstva: 16.380,00 EUR
Celotna sredstva: 28.080,00 EUR

Nosilec: Planinsko društvo Brda
Kontaktna oseba: Bojan Bužinel

Partnerji: Občina Brda, kontaktna oseba Erika Kovačič Marinič

 

Pohodništvo postaja vedno bolj aktualna aktivnost, saj vedno več ljudi spoznava, da se v vsakdanjem tempu življenja odtujujejo od narave. To spoznanje je še posebno živo v urbanih sredinah, kjer mestna utesnjenost in pomanjkanje gibanja vedno več ljudi privlačita k sprostitvi v naravi. V luči sodobnih trendov razvoja turistične ponudbe in navad potencialnih turistov so v Planinskem društvu Brda v okviru projekta “Pohodne poti po Brdih” razvili prilagojeno, specifično in čim bolj razpoznavno ponudbo različnih proizvodov. Med njimi ima v okviru palete ponudb aktivne sprostitve in doživetij v naravi pomembno vlogo tudi pohodništvo. Začrtali in označili so devet pohodnih poti, ki so jih imenovali s skupnim imenom “Pohodne poti po češnjevem cvetu”. Posamezna pešpot pa je poimenovana po starih sortah češenj, s katerimi so želeli ohranili tudi imena češenj, ki tržno niso več zanimiva. Eno od devetih pešpoti – tematsko pot – so posvetili tudi znanemu pesniku Alojzu Gradniku.