Konjeniške poti

Konjeniške poti so urejene, označene in vrisane na zemljevid. Na voljo so tudi pohodnikom, kolesarjem in vsem drugim koristnikom gozdnih poti.

Datum začetka: 01.01.2010
Datum konca: 18.03.2011

Sredstva leader: 7.077,57 EUR
Lastna sredstva: 9.839,89 EUR
Celotna sredstva: 16.917,46 EUR

Nosilec: Konjeniško društvo Soča
Kontaktna oseba: Jože Fabijan

Partnerji: Občina Renče-Vogrsko, Občina Miren-Kostanjevica

 

Konjeniško društvo Soča je v skupnem projektu z občinama Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica prispevalo k povečanju obiska konjenikov na podeželju. S ponovno vzpostavitvijo starih gozdnih poti pa so hkrati kmetom omogočili lažji dostop do svojih neobdelanih kmetijskih zemljišč. V okviru projekta so očistili zaraščene poti in določili osem postajališč za konjenike. Z ogledi na terenu so identicirali in pregledali poti ter določili točke za konjenike. Konjeniško društvo je postavilo usmerjevalne tablice ter informativne table z vrisano traso na terenu. Za lažjo orientacijo so poti vrisali v zemljevid in s tem omogočili uporabo konjeniških poti tudi drugim ciljnim skupinam, kot so pohodniki in kolesarji, ter vsem drugim, ki koristijo gozdne poti. Z ureditvijo in označitvijo poti so bile območju dane dobre možnosti za razvoj terenskega jahanja, ki temelji na športno-rekreacijski ponudbi, razvoju podeželja in oblikovanju celostne grafične podobe območja obeh občin.