Na podeželju.com

S sliko in besedo zaobjeta celotna turistična ponudba podeželja LAS jugozahodnega dela Severne Primorske.

Datum začetka: 01.01.2010
Datum konca: 15.12.2010

Sredstva leader: 11.765,33 EUR
Lastna sredstva: 978,71 EUR
Celotna sredstva: 12.744,04 EUR

Nosilec: Video pro d.o.o.
Kontaktna oseba: Erika Škrlep

Partnerji: Turistična zveza – TIC Nova Gorica, Občina Brda, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Renče-Vogrsko, Občina Miren-Kostanjevica

 

Z izjemno hitrim razvojem računalništva in informatike ter z večanjem prenosa podatkov po omrežju je internet postal medij, katerega uporaba se bliskovito širi. V podjetju Video pro d.o.o. so se zato odločili, da pripravijo video vsebine turistične ponudbe vseh petih občin, ki jih pokriva LAS jugozahodnega dela Severne Primorske. S sliko in besedo so tako domače kot tuje uporabnike spleta povabili, da obiščejo Briške griče in Goriško ravan. Številne kulturne in naravne znamenitosti, tradicionalne prireditve, tipični pridelki in številne možnosti športnega turizma delajo to področje edinstveno in vredno obiska vsakega gosta. Pripravljene video vsebine so vključene v spletne strani občin in v spletno stran Turistične zveze Nova Gorica. Projekt so zaokrožili v celovit proizvod s pripravo zgoščenke, kjer je zaobjeta celotna turistična ponudba podeželja jugozahodnega dela Severne Primorske.