Praznik češenj 2010

Praznik češenj je največja in najbolj odmevna briška kulturno-turistična prireditev, ki gradi podobo Brd in Slovenije ter je sestavni del osebne izkaznice Brd že od leta 1956.

Datum začetka: 01.09.2009
Datum konca: 16.08.2010

Sredstva leader: 25.260,00 EUR
Lastna sredstva: 76.449,38 EUR
Celotna sredstva: 101.709,38 EUR

Nosilec: Občina Brda
Kontaktna oseba: Nika Fabricijo

Partnerji: TIC Brda, Glasbena agencija Jota, Kulturno turistično društvo Kolo, Konzorcij Brda, PD Brda, Mažoretna twirling skupina Brda, OŠ Dobrovo, Godba na pihala Brda, 14 vaških skupnosti in ena krajevna skupnost Brd, Čebelarsko društvo Brda, Nogometni klub Brda, Društvo oljkarjev Brd, Kolesarsko društvo Brda, Ribiška družina Brda, PDG Dobrovo, Goriški muzej Kromberk

 

Praznik češenj je tradicionalna, največja in najbolj odmevna briška kulturno-turisticna prireditev, ki se izvaja že od leta 1956. Praznik gradi podobo Brd in Slovenije in je sestavni del osebne izkaznice Brd. S projektom, ki je bil sofinanciran s pomočjo sredstev LEADER, pa je občina Brda nadgradila dosedanje prireditve in dodala dodatno vrednost k prikazu identitete Brd. V okviru projekta je bila narejena celostna grafična podoba, ki prikazuje značilnosti Brd. Vzporedno so obogatili tudi ponudbo same prireditve in predstavitev krajev, kot zanimivih in atraktivnih turističnih destinacij s poudarkom na naravnih danostih okolja. Projekt “Praznik češenj 2010” je poleg tradicionalnega programa (povorka, izbor kraljice češenj, kolesarski maraton, pohod po briških gričih) vseboval še mnoge druge spremljevalne prireditve. S široko zastavljenim programom – od kulturnega dogajanja, etnoloških prireditev in zabave do gospodarskih dejavnosti – so prispevali k turistični privlačnosti in zanimivosti območja tudi z vidika pospeševanja razvoja gostinske ponudbe s tipično lokalno ponudbo.