Razvoj podjetništva na podeželju

Cilj projekta je bil pospeševanje podjetnosti, konkurenčnosti in zaposlitvenih možnosti na podeželju.

Datum začetka: 01.09.2009
Datum konca: 29.01.2010

Sredstva leader: 3.164,49 EUR
Lastna sredstva: 3.093,16 EUR
Celotna sredstva: 6.257,65 EUR

Nosilec: RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
Kontaktna oseba: mag. Bruno Mihelj

 

RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica je razvojna agencija, ki si prizadeva za uravnotežen razvoj severno-primorske regije. Ker pa je trenutna gospodarska situacija slaba in tudi napovedi gospodarske rasti niso spodbudne, so se na agenciji odločili, da je čas za preobrazbo podeželja. S projektom »Razvoj podjetništva na podeželju« so pospeševali podjetnost, konkurenčnost in zaposlitvene možnosti na podeželju. To so dosegli s podjetniškimi iniciativami, ki so povečale zaposlitvene možnosti ter ponudile izdelke in storitve, ki so tržno zanimivi v širšem okolju. Projekt je zajemal izvedbo štirih delavnic, na katerih so bile predstavljene možnosti koriščenja državnih in evropskih nepovratnih sredstev, priprava poslovne ideje in evalvacija poslovne ideje, s ciljem izdelave poslovnega načrta oziroma. projektnega načrta. Udeleženci delavnic so se seznanili tudi s postopkom ustanovitve s. p. in d. o. o.