Spodbujanje pridelave in trženja špargljev

Z delavnicami se je predstavilo pripravo različnih kulinaričnih jedi iz špargljev in tudi na ta način prispevalo k večji prepoznavnosti te kraljeve povrtnine Goriškega vrta.

Datum začetka: 01.01.2012
Datum konca: 31.12.2012

Sredstva leader: 15.137,60 EUR
Lastna sredstva: 5.514,14 EUR
Celotna sredstva: 20.651,74 EUR

Nosilec: Krajevna skupnost Orehovlje
Kontaktna oseba: Fabjan Vičič

Partnerji: Občina Miren-Kostanjevica

 

Namen projekta je bil spodbujanje pridelave ter trženja zdrave in naravno pridelane zelenjave s poudarkom na špargljih – paradni povrtnini s stoletno tradicijo v vasi Orehovlje. S tem projektom sta se pospešila gojenje in prodaja špargljev ter druge zelenjave in se je hkrati pripomoglo k zmanjšanju opuščanja obdelovalnih kmetijskih površin. Poleg tega pa je projekt doprinesel k ozaveščanju domače in širše javnosti o pomenu uživanja naravno pridelane zelenjave, kar pridelovalci iz Orehovelj lahko zagotovijo z odmaknjenostjo vasi od industrijskih centrov in napeljanim namakalnim sistemom. Krajevna skupnost Orehovlje je v okviru tega projekta največji poudarek namenila zdravilnim učinkom špargljev in z delavnicami predstavila tudi pripravo različnih kulinaričnih jedi iz te kraljeve povrtnine Goriškega vrta. Posledično je projekt pospešil tudi samo prepoznavnost Krajevne skupnosti Orehovlje, Občine Miren-Kostanjevica in s tem celotne goriške regije, tako v slovenskem, kot obmejnem italijanskem prostoru.