Kupujmo Goriško

Promocija lokalnih tipičnih izdelkov in pridelkov na sejmu "Obmejni okusi" - "Gusti di frontiera" v Gorici (I)

Datum začetka: 01.01.2012
Datum konca: 15.05.2013

Sredstva leader: 61.188,30 EUR
Lastna sredstva: 25.043,50 EUR
Celotna sredstva: 86.231,80 EUR

Nosilec: RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
Kontaktna oseba: Nataša Jakopič

Partnerji: Mestna občina Nova Gorica,
Občina Brda,
Občina Miren-Kostanjevica,
Občina Renče-Vogrsko,
Občina Šempeter-Vrtojba,
Turistična zveza – TIC Nova Gorica,
KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

 

S projektom se je razvijalo, povezovalo in tržilo lokalno tipične izdelke ter spodbujalo kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah na Goriškem. Omenjeno je nosilec projekta v sodelovanju s partnerji dosegel z vzpostavitvijo pogojev za krepitev ekonomske moči ponudnikov, s povezovanjem ponudnikov iz območja LAS, s praktičnimi usposabljanji kmetov ter drugih ponudnikov lokalnih pridelkov in izdelkov. Doseženi rezultati projekta so: izdelan vodnik po ponudbi lokalnih pridelkov in izdelkov, izdelana enotna marketinška podoba, nakupljena predstavitvena oprema, izdelana spletna predstavitvena platforma ter izdelan promocijski material. Doseženi so bili tudi sledeči cilji projekta: uporaba novih znanj lokalnih ponudnikov, večja prepoznavnost območja in tipičnih izdelkov, identicirana in urejena prodajna mesta in izdelan trend možnih tržnih poti.