Kraški mozaik okusov

V okviru projekta sta bila izvedena tudi dva festivala kraških vin in kulinarike z imenom "1 Kras, 1000 okusov".

Datum začetka: 01.01.2010
Datum konca: 30.07.2012

Sredstva leader: 5.149,76 EUR
Lastna sredstva: 2.670,87 EUR
Celotna sredstva: 7.820,63 EUR

Nosilec: LAS jugozahodnega dela Severne Primorske
Kontaktna oseba: Fabijana Medvešcek

Partnerji: LAS Krasa in Brkinov,
LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa

 

Kraški mozaik okusov sodi med projekte sodelovanja, v katerem so sodelovale tri Lokalne akcijske skupine: LAS Krasa in Brkinov, LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa ter LAS jugozahodnega dela Severne Primorske. Namen projekta je bil dvig prepoznavnosti kakovostne ponudbe kulinarike in vina na Krasu. Omenjeno smo dosegli z oživitvijo vinske ceste na širšem geografskem področju Krasa, z izvedbo izobraževanj za ponudnike vin v skupno trženje ter s promocijo območja in ocenjevanjem vin. V zacetni fazi je projekt zajemal analizo obstojecega stanja in vkljucitev novih ponudnikov v “Kraško vinsko turistično cesto”. V okviru tega sta bila izvedena dva festivala kraških vin in kulinarike z imenom “1 Kras, 1000 okusov”. Nosilci projekta so z različnimi aktivnostmi poskrbeli za motiviranje vinarjev in aktivno delovanje pri trženju svojih vin in ostalih produktov. Poleg tega pa so poskrbeli še za povečanje privlačnosti in prepoznavnosti območja za obiskovalce.