Praznik kostanja

Kmečka tržnica in prikaz domače obrti na "prazniku kostanja" v Vitovljah

Datum začetka: 01.09.2010
Datum konca: 15.12.2010

Sredstva leader: 7.914,94 EUR
Lastna sredstva: 15.725,42 EUR
Celotna sredstva: 23.640,36 EUR

Nosilec: Kulturno turistično društvo Vitovlje
Kontaktna oseba: Anton Peršic

Partnerji: Krajevna skupnost Osek-Vitovlje,
Turistično društvo Ozeljan-Šmihel,
Kulturno turistično društvo Osek

 

Kulturno turistično društvo Vitovlje, ki vključuje vse krajane, z družabnimi srečanji in prireditvami povezuje in pomaga ohranjati kulturno dediščino kraja. Projekt “Praznik kostanja” je z različnimi promocijskimi aktivnostmi in istoimensko prireditvijo prispeval k razvoju kmetijske dejavnosti ter boljši prepoznavnosti kraja. Projekt je bil namenjen tudi razvijanju, povezovanju in trženju lokalno tipičnih pridelkov in izdelkov s podeželja. Prireditev “Praznik kostanja” je potekala predzadnji vikend v oktobru 2010 in vključevala zabavni ter kulturni program s kmečko tržnico in prikazom domače obrti. Podprta je bila tudi s strokovnimi dogodki, kot so okrogla miza in posvet na temo kostanja ter predstavitev različnih sort kostanja.