Druga redna seja Upravnega odbora LAS V OBJEMU SONCA

datum: 23.03.2016

Ura dogodka: 13:00

Organizator dogodka: RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

Nova Gorica - Mestna občina Nova Gorica

Upravni odbor bo na seji obravnaval sledeče točke:

  1. Pravilnik o merilih in postopku za izbor operacij pri LAS V OBJEMU SONCA.

  2. Poslovnik o delu Skupščine LAS V OBJEMU SONCA, Poslovnik o delu Upravnega odbora LAS V OBJEMU SONCA in Poslovnik o delu Nadzornega odbora LAS V OBJEMU SONCA.

  3. Načrt aktivnosti LAS in finančni načrt LAS za leto 2016.