Seja upravnega odbora LAS V OBJEMUSONCA

datum: 18.01.2016

Ura dogodka: 13:00

Organizator dogodka:

Nova Gorica - Steklena dvorana, Mestna občina Nova Gorica

Seja upravnega obora bo v ponedeljek, 18. 1. 2016 ob 13.00 uri v Stekleni dvorani na Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,  5000 Nova Gorica.

Dnevni red:

  1. Sprejem dnevnega reda seje UO.
  2. Pregled zapisnika prejšnje seje UO in potrditev zapisnika.
  3. Obravnava in sprejemanje predloga Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS v objemu sonca.
  4. Obravnava in sprejemanje Pravilnika o merilih in postopku za izbor operacij pri LAS v objemu sonca.
  5. Obravnava in potrjevanje Javnega poziva za izbor operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA.
  6. Obravnava in potrjevanje Javnega poziva za izbor operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA.
  7. Obravnava in potrjevanje Pogodbe o nalogah vodilnega partnerja pri pogodbenem partnerstvu LAS V OBJEMU SONCA.
  8. Razno.