Ustanovna skupščina LAS V OBJEMU SONCA

datum: 08.12.2015

Ura dogodka: 17:00

Organizator dogodka: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Bukovica - Velika dvorana na Občini Renče-Vogrsko, Bukovica 43

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16.6.2015 (Uredba CLLD) in Javnega poziva za vstop oz. članstvo v LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI (LAS) V OBJEMU SONCA z dne 28.11.2014 VABI na ustanovno skupščino Lokalne akcijske skupine LAS V OBJEMU SONCA, ki bo potekala v torek, 8.12.2015 ob 17.00 uri, v veliki dvorani na Občini Renče-Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga.