Delavnica za pripravo strategije lokalnega razvoja (SLR)

datum: 15.09.2015

Ura dogodka: 17:00

Organizator dogodka: RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

Nova Gorica - Mestna občina Nova Gorica, Zelena dvorana, Trg Edvarda Kardelja 1

Delavncia za tematsko področje ukrepanja: večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.