Izvedene operacije iz ESRR

Na tem mestu bomo po zaključku operacij objavili informacije v zvezi z zaključenimi operacijami (projekti), ki bodo sofinancirane iz ESRR. Besedilo je v pripravi.