Uspešno izvedene delavnice za izdelavo Strategije lokalnega razvoja LAS V objemu sonca do leta 2027

datum: 16.05.2023

kategorija: LAS 2021-2027

LAS V objemu sonca je v prvi polovici maja 2023 uspešno izvedla 4 animacijske delavnice za izdelavo Strategije lokalnega razvoja (SLR) do leta 2027.

Delavnice so potekale:
- 4. maja 2023, ob 17.00 uri v veliki dvorani na Mestni občini Nova Gorica
- 8. maja 2023, ob 13.00 uri v veliki dvorani na Mestni občini Nova Gorica
- 8. maja 2023, ob 17.00 uri v dvorani v Kulturnem domu v Bukovici
- 10. maja 2023, ob 17.00 uri v dvorani v prvem nadstropju v Vili Vipolže.

Podlaga za oblikovanje nove SLR je zagotovo identifikacija potreb, izzivov in posebnosti LAS območja.

Na delavnicah je bil predstavljen pristop LEADER/CLLD s predstavitivjo LAS V objemu sonca in potek priprave SLR. Sledil je praktični del po skupinah in tematskih področjih za pripravo SWOT analize območja LAS ter identifikacija ključnih razvojnih izzivov in ukrepov na izbranih razvojnih področjih za območje LAS V objemu sonca do leta 2027.

Analiza prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti LAS V objemu sonca je potekala na štirih izbranih tematskih področjih:
1. Podjetništvo, dopolnilne dejavnosti na kmetijah
2. Kakovost življenja na podeželju, okolje
3. Turizem, naravna in kulturna dediščina
4. Mladi in druge ranljive skupine

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za aktivno sodelovanje na delavnicah, predloge, ideje in pobude.

Vabljeni, da nam svoje projektne ideje, ki bodo prispevale k nadaljnjemu razvoju in povezovanju območja LAS V objemu sonca, pošljete z izpolnitvijo obrazca PROJEKTN PREDLOG SLR LAS V objemu sonca.docx na e-naslov: las-vobjemusonca@rra-sp.si ali pa preko spletne ankete: https://www.1ka.si/a/e032a8b9, najkasneje do 31. 5. 2023.

Za vse informacije smo vam na voljo v pisarni LAS, na sedežu RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Kromberk, Cesta 25. junija 1F, 5000 Nova Gorica ali na telefonski številki: 05 330 66 81.

mong 1mong 3mong 4mong 5vilabukovicabukovica 2mong 6mong 7vipolže 2